GwarancjaLittle Tikes jest producentem wysokiej jakości zabawek. Gwarantujemy pierwotnemu nabywcy, że produkt ten jest wolny od wad materiałowych lub wad wykonania przez okres jednego roku* od dnia zakupu (roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu z datą zakupu). Zależnie od decyzji Spółki Little Tikes, roszczenie gwarancyjne zostanie zaspokojone albo poprzez wymianę wadliwego elementu produktu albo poprzez zwrot ceny zakupu. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie, jeżeli produkt został zmontowany i był konserwowany zgodnie z instrukcjami. Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadków użycia produktu niezgodnego z przeznaczeniem, zniszczenia w wyniku wypadku oraz naturalnego zużycia produktu poprzez blaknięcie koloru lub zadrapania, nie obejmuje również żadnych innych defektów nie wynikłych z wad materiałowych lub wad wykonania.

* W przypadku nabywców komercyjnych lub placówek opieki nad dziećmi okres gwarancji wynosi
trzy (3) miesiące.